​ហេតុ​នោះ​ ​បាន​ជា​វិបាក​ ​រមែង​ប៉ះពាល់​បុគ្គល​ដែល​ប៉ះពាល់​កម្ម​ ​ជា​អ្នក​ប្រទូស្ត​ដល់​បុគ្គល​ដែល​មិន​ប្រទូស្ត​។​ ​
​[​៦០​]​ ​បុគ្គល​ណា​ប្រទូស្ត​ ​ចំពោះ​ជន​ដែល​មិន​ប្រទូស្ត​ ​ជា​សត្វ​បរិសុទ្ធ​ស្អាត​ ​ឥតមាន​ទីទួល​ ​គឺ​កិលេស​ ​អំពើអាក្រក់​រមែង​ត្រឡប់​ឲ្យផល​ ​ដល់​បុគ្គល​ពាល​នោះ​វិញ​ ​ដូចជា​បុគ្គល​បាច​ធូលី​ល្អិត​ច្រាសខ្យល់​។​

​ជដា​សូត្រ​ ​ទី៣​


​[​៦១​]​ ​តណ្ហា​ជា​គ្រឿង​ចាក់ស្រែះ​ខាងក្នុង​ក៏​មាន​ ​តណ្ហា​ជា​គ្រឿង​ចាក់ស្រែះ​ខាងក្រៅ​ក៏​មាន​ ​ពពួកសត្វ​ត្រូវ​តណ្ហា​ ​ជា​គ្រឿង​ចាក់ស្រែះ​រួបរឹត​ហើយ​ ​បពិត្រ​ព្រះ​គោតម​ ​ព្រោះហេតុនោះ​ ​ខ្ញុំ​ព្រះអង្គ​សូម​សួរ​ព្រះអង្គ​ថា​ ​អ្នកណា​អាច​កាប់​ឆ្កា​នូវ​គ្រឿង​ចាក់ស្រែះ​ ​គឺ​តណ្ហា​នេះ​បាន​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៣ | បន្ទាប់