​[​៦៧៤​]​ ​សាវត្ថី​និទាន​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ឧទ្ធម្ភា​គិ​យសំ​យោ​ជនៈ​នេះ​ ​មាន​ ​៥​ ​យ៉ាង​។​ ​ឧទ្ធម្ភា​គិ​យសំ​យោ​ជនៈ​ ​៥​ ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្តេច​ខ្លះ​។​ ​ឧទ្ធម្ភា​គិ​យសំ​យោ​ជនៈ​ ​៥​ ​គឺ​ ​រូប​រាគៈ​ ​១​ ​អរូប​រាគៈ​ ​១​ ​មានះ​ ​១​ ​ឧទ្ធច្ចៈ​ ​១​ ​អវិជ្ជា​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ទាំង​ ​៥​ ​នេះ​ ​ឈ្មោះ​ ​ឧទ្ធម្ភា​គិ​យសំ​យោ​ជនៈ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ពោជ្ឈង្គ​ទាំង​ ​៧​ ​ភិក្ខុ​ត្រូវ​ចំរើន​ ​ដើម្បី​ដឹង​ច្បាស់​ ​ដើម្បី​កំណត់​ដឹង​ ​ដើម្បី​អស់​ទៅ​ ​ដើម្បី​លះបង់​ ​នូវ​ឧទ្ធម្ភា​គិ​យសំ​យោ​ជនៈ​ ​៥​ ​នេះឯង​។​ ​ចំរើន​ពោជ្ឈង្គ​ ​៧​ ​តើ​ដូចម្តេច​ខ្លះ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនា​នេះ​ ​ចំរើន​សតិ​សម្ពោ​ជ្ឈង្គ​ ​ដែល​អាស្រ័យ​សេចក្តី​ស្ងប់ស្ងាត់​ ​អាស្រ័យ​សេចក្តី​ប្រាសចាក​តម្រេក​ ​អាស្រ័យ​ការ​រលត់​ ​បង្អោន​ទៅកាន់​ការ​លះបង់​។​ ​បេ​។​ ​ចំរើន​ឧបេក្ខា​សម្ពោ​ជ្ឈង្គ​ ​ដែល​មានការ​លះបង់​រាគៈ​ជាទីបំផុត​ ​មានការ​លះបង់​ទោសៈ​ជាទីបំផុត​ ​មានការ​លះបង់​មោហៈ​ជាទីបំផុត​ ​ចុះ​ស៊ប់​ទៅ​រក​ព្រះនិព្វាន​ ​មាន​ព្រះនិព្វាន​នៅ​ខាងមុខ​ ​មាន​ព្រះនិព្វាន​ ​ជាទីបំផុត​ ​ជ្រាល​ទៅ​រក​ព្រះនិព្វាន​ ​ឱន​ទៅ​រក​ព្រះនិព្វាន​ ​ឈម​ទៅ​រក​ព្រះនិព្វាន​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ពោជ្ឈង្គ​ទាំង​ ​៧​ ​នេះ​ ​បណ្ឌិត​ត្រូវ​ចំរើន​ ​ដើម្បី​ដឹង​ច្បាស់​ ​ដើម្បី​កំណត់​ដឹង​ ​ដើម្បី​អស់​ទៅ​ ​ដើម្បី​លះបង់​ ​នូវ​ឧទ្ធម្ភា​គិ​យសំ​យោ​ជនៈ​ ​ទាំង​ ​៥​ ​នេះឯង​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៣៩ | បន្ទាប់