​សំ​ពត់​កាសិ​ក​ពស្ត្រ​ ​ប្រសើរ​ជាង​សំពត់​ទាំងអស់​ ​១​ ​ត្រូវជា​ ​១០​ ​គត់​។​ ​​(​អប្បមាទ​វគ្គ​ ​ត្រូវ​សំដែង​ឲ្យ​ពិស្តារ​ ​តាម​ទំនង​រាគៈ​ផង​ចុះ​)​។​

​ចប់​ ​វគ្គ​ ​ទី១៥​។​


​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​កម្លាំង​ ​១​ ​ពីជគាម​ ​និង​ភូតគាម​ ​(​អាស្រ័យ​ដី​ ​ទើប​លូតលាស់​បាន​)​ ​១​ ​នាគ​ ​(​អាស្រ័យ​ភ្នំ​ហិមពាន្ត​ ​ទើប​ចំរើន​ធំ​បាន​)​ ​១​ ​ដើមឈើ​ទ្រេត​ទៅ​ទិសខាងកើត​ ​១​ ​ឆ្នាំង​ផ្កាប់​ ​ទឹក​មិនដែល​ហូរ​ចូល​ ​១​ ​ចុង​ស្រួច​នៃ​ស្រូវ​ ​គេដាក់​មិន​ស្រួល​ ​តែង​មុត​ដៃជើង​ ​ ​១​ ​ខ្យល់​លើ​អាកាស​ ​រមែង​បក់​ទៅ​គ្រប់ទិស​ ​១​ ​អកាលមេឃ​ ​បក់​ផាត់​ផង់​ ​ធូលី​ឲ្យ​ស្រឡះ​ ​២លើក​ ​ចំណង​នាវា​សមុទ្រ​ ​តែង​ពុក​ផុយ​ ​១​ ​ផ្ទះ​សម្រាប់​អ្នកដំណើរ​ ​១​ ​ទន្លេ​គង្គា​ ​(​ដែល​មាន​ទំនាប​ទៅ​ទិសខាងកើត​ ​មិន​អាច​អ្នកណា​បំបែរ​ ​ឲ្យ​មាន​ទំនាប​ទៅ​ទិសខាងលិច​វិញ​បាន​)​ ​១​។​ ​​(​ពល​ករណីយ​វគ្គ​ ​នៃ​ពោជ្ឈង្គ​សំយុត្ត​ ​បណ្ឌិត​ត្រូវ​ធ្វើឲ្យ​ពិស្តារ​ ​តាម​ទំនង​រាគៈ​ផង​ចុះ​)​។​

​ចប់​ ​វគ្គ​ ​ទី១៦​។​

ថយ | ទំព័រទី ៣៤១ | បន្ទាប់