​ក៏​ស្រាប់តែ​ក្រោក​ចាក​អាសនៈ​ ​ហើយ​យាង​ចូល​ទៅកាន់​វិហារ​ថា​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​សភាវៈ​មិនមែន​ធម៌​ ​និង​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​គប្បី​ដឹង​ ​សភាវៈ​មិនមែន​ប្រយោជន៍​ ​និង​ប្រយោជន៍​ ​ក៏​ភិក្ខុ​គប្បី​ដឹង​ ​លុះ​បានដឹង​នូវ​សភាវៈ​មិនមែន​ធម៌​ ​និង​ធម៌​ ​បានដឹង​នូវ​សភាវៈ​ ​មិនមែន​ប្រយោជន៍​ ​និង​ប្រយោជន៍​ហើយ​ ​ធម៌​ ​យ៉ាងណា​ ​ប្រយោជន៍​ ​យ៉ាងណា​ ​គប្បី​ប្រតិបត្តិ​ ​យ៉ាងនោះ​ចុះ​។​ ​ម្នាល​អាវុសោ​ទាំងឡាយ​ ​ចុះ​សភាវៈ​មិនមែន​ធម៌​ ​តើ​ដូចម្តេច​ ​ធម៌​ ​តើ​ដូចម្តេច​ ​សភាវៈ​មិនមែន​ប្រយោជន៍​ ​តើ​ដូចម្តេច​ ​ប្រយោជន៍​ ​តើ​ដូចម្តេច​។​ ​ម្នាល​អាវុសោ​ទាំងឡាយ​ ​ការ​សម្លាប់សត្វ​ ​មិនមែន​ធម៌​ទេ​ ​កិរិយា​វៀរចាក​ការ​សម្លាប់សត្វ​ ​ជា​ធម៌​ ​ឯ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ណា​ ​ជាអកុសល​ដ៏​លាមក​ច្រើន​ ​កើតឡើង​ ​ព្រោះ​បច្ច័យ​ ​គឺ​ការ​សម្លាប់សត្វ​នេះ​ ​ជាស​ភាវៈ​មិនមែន​ប្រយោជន៍​ទេ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​ជាកុសល​ច្រើន​ ​រមែង​ដល់​នូវ​ការ​បរិបូណ៌​ដោយ​ភាវនា​ ​ព្រោះ​បច្ច័យ​ ​គឺ​កិរិយា​វៀរចាក​ការ​សម្លាប់សត្វ​ ​នេះ​ទើប​ជា​ប្រយោជន៍​។​ ​ការ​កាន់​យក​នូវ​ទ្រព្យ​ ​ដែលគេ​មិនបាន​ឲ្យ​ ​មិនមែន​ជា​ធម៌​ ​កិរិយា​វៀរចាក​ការ​កាន់​យក​នូវ​ទ្រព្យ​ ​ដែលគេ​មិនបាន​ឲ្យ​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១០៧ | បន្ទាប់