ការ​មិន​វង្វេង ការពិចារណា​ធម៌ ការ​ឃើញត្រូវ​ណា កើតឡើង ព្រោះ​ប្រារព្ធ​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ជា​ខាងក្នុង និង​ខាងក្រៅ នេះ​ហៅថា បញ្ញា​មាន​អារម្មណ៍​ខាងក្នុង និង​ខាងក្រៅ។

ញាណ​វត្ថុ មាន​ប្រការ ៣ យ៉ាងនេះ​ឯង។


 [៥៦] បណ្តា​ញាណ​ទាំងនោះ កម្ម​ស្ស​កត​ញ្ញាណ តើ​ដូចម្តេច។ បញ្ញា ការ​ដឹង​ច្បាស់។បេ។ ការ​មិន​វង្វេង ការពិចារណា​ធម៌ ការ​ឃើញត្រូវ​ណា មាន​សភាព​យ៉ាងនេះ​ថា ទាន​ដែល​បុគ្គល​ឲ្យហើយ​មានផល ការ​បូជា​ធំ​មានផល ការ​បូជា​តូច​មានផល ផលវិបាក​របស់​កម្ម​ទាំងឡាយ ដែល​បុគ្គល​ធ្វើល្អ​ធ្វើ​អាក្រក់ មាន លោក​នេះ​មាន លោកខាងមុខ​មាន ការប្រព្រឹត្តិ​ខុស ឬត្រូវ​ក្នុង​មាតា មានផល (បាប​បុណ្យ) ការប្រព្រឹត្តិ​ខុស ឬត្រូវ​ក្នុង​បិតា មានផល (បាប​បុណ្យ) ពួក​សត្វ​ជា​ឱប​បា​តិកៈ​កំណើត មាន​ពួក​សមណព្រាហ្មណ៍​ក្នុង​លោក ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ត្រឹមត្រូវ ប្រតិបត្តិ​ប្រពៃ ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​នូវ​លោក​នេះ និង​លោកខាងមុខ ដោយ​ប្រាជ្ញា​ដ៏​ឧត្តម​របស់​ខ្លួន ហើយ​ប្រកាស​ក៏​មាន នេះ​ហៅថា កម្ម​ស្ស​កត​ញ្ញាណ សូម្បី​បញ្ញា​ជាកុសល ដែល​ប្រកបដោយ​អាសវៈ​ទាំងអស់ វៀរលែង​តែ​សច្ចា​នុ​លោមិ​កញ្ញា​ណចេញ ក៏​ឈ្មោះថា កម្ម​ស្ស​កត​ញ្ញាណ​ដែរ។
ថយ | ទំព័រទី ៩៨ | បន្ទាប់