នឹង​ជួយ​ធ្វើការងារ​របស់​មាតាបិតា១​ ​ទាំង​តំ​កល់​វង្សត្រកូល១​ ​ប្រតិបត្តិ​ឲ្យ​ជា​អ្នក​សមគួរ​ទទួល​ទ្រព្យ​មត៌ក​បាន១​ ​មួយទៀត​ ​ឧទ្ទិស​ទក្ខិណាទាន​ ​ដល់​មាតាបិតា​ ​ដែល​ធ្វើ​កាលកិរិយា​ ​ទៅកាន់បរលោក​ហើយ១​។​ ​ម្នាល​គហបតិ​បុត្ត​ ​មាតាបិតា​ ​ជា​ទិសខាងកើត​ ​ដែល​កូន​ទំនុក​បំរុង​ ​ដោយស្ថាន​ទាំងឡាយ​ ​៥យ៉ាងនេះ​ឯង​ហើយ​ ​រមែង​អនុគ្រោះ​កូន​ ​ដោយស្ថាន​ទាំងឡាយ​ ​៥យ៉ាង​ ​វិញ​ដូច្នេះ​ ​គឺ​ហាមឃាត់​កូន​ ​ចាក​អំពើអាក្រក់១​ ​ឲ្យ​កូន​តម្កល់​នៅតែ​ក្នុង​អំពើល្អ១​ ​ឲ្យ​កូន​រៀនសូត្រ​សិល្បសាស្ត្រ១​ ​ដណ្តឹង​ភរិយា​ស្វាមី​សមគួរ​ឲ្យ១​ ​ចែកទ្រព្យ​ឲ្យ​កូន​ក្នុង​សម័យ​គួរ១​។​ ​ម្នាល​គហបតិ​បុត្ត​ ​មាតាបិតា​ ​ជា​ទិសខាងកើត​ ​ដែល​កូន​ទំនុក​បំរុង​ ​ដោយស្ថាន៥យ៉ាងនេះ​ឯង​ហើយ​ ​រមែង​អនុគ្រោះ​កូន​ ​ដោយស្ថាន៥យ៉ាងនេះ​ ​ទិសខាងកើត​នោះ​ ​ដែល​កូន​បាន​បិទបាំង​ហើយ​ ​ជា​ទិស​មាន​សេចក្តី​ក្សេម​ ​ឥតមាន​ភយន្តរាយ​យ៉ាងនេះ​។​
 [​៧១​]​ ​ម្នាល​គហបតិ​បុត្ត​ ​អាចារ្យ​ជា​ទិសខាងត្បូង​ ​សិស្ស​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ​ដោយស្ថាន៥យ៉ាងគឺ​ ​ដោយ​ការ​ក្រោក​ឡើង​ទទួល១​ ​ដោយ​ការ​គាល់​បំរើ១​ ​ដោយ​ការ​ជឿស្តាប់​ឱវាទ១​ ​ដោយ​ការ​បំរើ​តូច​ៗ​
ថយ | ទំព័រទី ៨៥ | បន្ទាប់