​[​៧៩​]​ ​ត្រង់​ពាក្យ​ថា​ ​សង្ឃាទិសេស​ ​(​សេចក្តី​ក្នុង​បេយ្យាល​ ​មាន​អធិប្បាយ​ក្នុង​សង្ឃាទិសេស​ទី១​ ​រួចហើយ​)​។​
 [​៨០​]​ ​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ជា​ស្រី​ ​មាន​សេចក្តី​ត្រេកអរ​ ​ក៏​យក​កាយ​ ​(​ខ្លួន​)​ ​ស្ទាប​ ​អង្អែល​ ​ស្ទាប​ចុះ​ ​ស្ទាប​ឡើង​ ​ផ្ងុប​ចុះ​ ​ផ្ងើយឡើង​ ​ទាញ​មក​ ​ទាញ​ត្រឡប់​ ​ចាប់​សង្កត់​ ​ចាប់​ឈ្លេច​ ​កាន់​ ​ពាល់​ ​កាយ​ស្រី​នោះ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​សង្ឃាទិសេស​។​ ​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ ​តែ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ត្រេកអរ​ ​ក៏​យក​កាយ​ស្ទាប​ ​អង្អែល​។​បេ​។​ ​កាន់​ ​ពាល់​ ​កាយ​ស្រី​នោះ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ថុល្លច្ច័យ​។​ ​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ខ្ទើយ​ ​ត្រេកអរ​ ​ក៏​យក​កាយ​ស្ទាប​ ​អង្អែល​។​បេ​។​ ​កាន់​ ​ពាល់​ ​កាយ​ស្រី​នោះ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ថុល្លច្ច័យ​។​ ​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ ​តែ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ប្រុស​ ​ត្រេកអរ​ ​ក៏​យក​កាយ​ស្ទាប​ ​អង្អែល​។​បេ​។​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៥៩ | បន្ទាប់