​ពួក​អកុសលធម៌​ដ៏​លាមក​ ​គឺ​អភិជ្ឈា​ ​និង​ទោមនស្ស​ ​រមែង​ជាប់​តាម​ភិក្ខុ​នុ៎ះ​ ​ព្រោះ​កិរិយា​មិន​សង្រួម​នូវ​ចក្ខុន្ទ្រិយ​ណា​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​ក៏​ប្រតិបត្តិ​ ​ដើម្បី​សង្រួម​នូវ​ចក្ខុន្ទ្រិយ​នោះ​ ​រក្សា​នូវ​ចក្ខុន្ទ្រិយ​ ​ដល់​នូវ​ការ​សង្រួម​ ​ក្នុង​ចក្ខុន្ទ្រិយ​។​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​ឮ​សំឡេង​ដោយ​ត្រចៀក​.​.​.​ ​ធុំក្លិន​ដោយ​ច្រមុះ​.​.​.​ ​ទទួល​រស​ដោយ​អណ្តាត​.​.​.​ ​ពាល់ត្រូវ​ផោដ្ឋព្វៈ​ដោយ​កាយ​.​.​.​ ​ដឹង​នូវ​ធម៌​ដោយចិត្ត​ ​ក៏​មិន​កាន់​យក​នូវ​និមិត្ត​ ​មិន​កាន់​យក​នូវ​អនុព្យញ្ជនៈ​ ​ពួក​អកុសលធម៌​ដ៏​លាមក​ ​គឺ​អភិជ្ឈា​ ​និង​ទោមនស្ស​ ​រមែង​ជាប់​តាម​ភិក្ខុ​នុ៎ះ​ ​ព្រោះ​កិរិយា​មិន​សង្រួម​នូវ​មនិន្ទ្រិយ​ណា​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​ក៏​ប្រតិបត្តិ​ ​ដើម្បី​សង្រួម​នូវ​មនិន្ទ្រិយ​នោះ​ ​រក្សា​នូវ​មនិន្ទ្រិយ​ ​ដល់​នូវ​ការ​សង្រួម​ ​ក្នុង​មនិន្ទ្រិយ​។​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​ប្រកបដោយ​ការ​សង្រួម​ ​នូវ​ឥន្ទ្រិយ​ដ៏​ប្រសើរ​នេះ​ហើយ​ ​រមែង​ទទួល​នូវ​សេចក្តី​សុខ​ ​ដែល​មិន​លាយឡំ​ ​ដោយ​កិលេស​ ​ក្នុង​សន្តាន​។​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​កាល​ឈានទៅមុខ​ ​ឬ​ឈាន​ថយក្រោយ​ ​ក៏​ដឹងខ្លួន​ ​កាល​មើលទៅ​មុខ​ ​ឬ​មើលទៅ​ទិស​ផ្សេង​ៗ​ ​ក៏​ដឹងខ្លួន​ ​កាល​បត់​ដៃជើង​ ​ឬ​លាដៃ​ជើង​ ​ក៏​ដឹងខ្លួន​ ​កាល​ទ្រទ្រង់​ ​នូវ​សង្ឃាដិ​ ​បាត្រ​ ​ចីវរ​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១០៣ | បន្ទាប់