​ម្នាល​ព្រាហ្មណ៍​ ​តថាគត​ ​បញ្ញត្ត​លោកុត្តរធម៌​ ​ដ៏​ប្រសើរ​ ​ថា​ជា​ទ្រព្យ​សំរាប់​ខ្លួន​ ​នៃ​បុរស​ស្ត្រី​ ​កាលបើ​បុគ្គល​រលឹក​ ​នូវ​វង្សត្រកូល​ ​ជា​ចំណែកខាង​មាតាបិតា​ ​ដែល​មាន​មក​ពី​បូរាណ​ ​ហើយ​បាន​កើត​អត្តភាព​ ​ក្នុង​ត្រ​កូល​ណាៗ​ ​ក៏​ដល់​នូវ​ការរាប់​តាម​ត្រ​កូ​លនោះៗ​ដែរ​ ​បើ​បាន​កើត​អត្តភាព​ ​ក្នុង​ត្រកូល​ក្សត្រិយ៍​ ​ក៏​ដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​ជា​ក្សត្រិយ៍​ ​បើ​បាន​កើត​អត្តភាព​ ​ក្នុង​ត្រកូល​ព្រាហ្មណ៍​ ​ក៏​ដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​ជា​ព្រាហ្មណ៍​ ​បើ​បាន​កើត​អត្តភាព​ ​ក្នុង​ត្រកូល​វេស្សៈ​ ​ក៏​ដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​វេស្សៈ​ ​បើ​បាន​កើត​អត្តភាព​ក្នុង​ត្រកូល​សុទ្ទៈ​ ​ក៏​ដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​សុទ្ទៈ​ ​ក៏​មាន​ឧបមេយ្យ​ ​ដូច្នោះ​ដែរ​។​ ​
 [​៨៤​]​ ​ម្នាល​ព្រាហ្មណ៍​ ​បើ​បុគ្គល​ចេញ​ចាក​ផ្ទះ​ ​អំពី​ខត្តិយ​ត្រកូល​ ​ហើយ​ចូល​ទៅកាន់​ផ្នួស​ ​ក៏​អ្នកបួស​នោះ​ ​បាន​អាស្រ័យ​ធម៌​វិន័យ​ ​ដែល​តថាគត​ ​សំដែង​ហើយ​ ​ជា​បុគ្គល​បាន​វៀរចាក​បាណាតិបាត​ ​វៀរចាក​អទិន្នាទាន​ ​វៀរចាក​អ​ព្រហ្មចរិយៈ​ ​វៀរចាក​មុសាវាទ​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១៥៩ | បន្ទាប់