ចូរ​ជា​អ្នក​ឃើញ​ភ័យ​ ​ក្នុង​ទោស​ទាំងឡាយ​ ​សូម្បី​តិចតួច​ ​ចូរ​សមាទាន​សិក្សា​ ​ក្នុង​សិក្ខាបទ​ទាំងឡាយ​។​ ​ម្នាល​អគ្គិ​វេស្ស​នៈ​ ​កាលបើ​អរិយសាវ័ក​ ​ជា​អ្នកមានសីល​ ​សង្រួម​ក្នុង​បាតិមោក្ខ​សំវរៈ​ ​បរិបូណ៌​ដោយ​អាចារៈ​ ​និង​គោ​ចរៈ​ ​ជា​អ្នក​ឃើញ​ភ័យ​ ​ក្នុង​ទោស​ទាំងឡាយ​ ​សូម្បី​តិចតួច​ ​សមាទាន​សិក្សា​ ​ក្នុង​សិក្ខាបទ​ទាំងឡាយ​ហើយ​។​ ​ព្រះ​តថាគត​ ​ក៏​ប្រដៅ​តទៅទៀត​ថា​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ ​ចូរ​អ្នក​មក​ ​ចូរ​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​ទ្វារ​ ​ក្នុង​ឥន្ទ្រិយ​ទាំងឡាយ​ ​បើ​ឃើញ​រូប​ដោយ​ចក្ខុ​ ​ក៏​មិនបាន​កាន់​យក​និមិត្ត​។​បេ​។​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​លះបង់​នី​វរ​ណៈ​ ​ទាំង៥ប្រការ​ ​ដែល​ជា​គ្រឿង​សៅហ្មង​ចិត្ត​ ​ធ្វើ​ប្រាជ្ញា​ឲ្យ​ទុព្វល​ ​ពិចារណា​ឃើញច្បាស់​ ​នូវ​កាយ​ក្នុង​កាយ​ ​ជា​អ្នក​ព្យាយាម​ដុត​កំ​ដៅ​កិលេស​ ​មានសតិ​សម្បជញ្ញៈ​ ​កំចាត់​បង់​នូវ​អភិជ្ឈា​ ​និង​ទោមនស្ស​ក្នុង​លោក​។​ ​ពិចារណា​ឃើញច្បាស់​ ​នូវ​វេទនា​ក្នុង​វេទនា​ទាំងឡាយ​ ​.​.​.​ ​ពិចារណា​ឃើញច្បាស់​ ​នូវ​ចិត្ត​ក្នុងចិត្ត​.​.​.​ ​ពិចារណា​ឃើញច្បាស់​ ​នូវ​ធម្មារម្មណ៍​ ​ក្នុង​ធម្មារម្មណ៍​ ​ព្យាយាម​ដុត​កំ​ដៅ​កិលេស​ ​មានសតិ​សម្បជញ្ញៈ​ ​កំចាត់​បង់​នូវ​អភិជ្ឈា​ ​និង​ទោមនស្ស​ក្នុង​លោក​។​
ថយ | ទំព័រទី ៨១ | បន្ទាប់