​ខ្ញុំ​បាន​ស្ដាប់​មក​ហើយ​ថា​ ​សេចក្ដី​នេះឯង​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​បាន​ត្រាស់​ទុក​ហើយ​។​ ​សូត្រ​ ​ទី៦​។​
 [​៧​]​ ​ខ្ញុំ​បាន​ស្ដាប់​មក​ថា​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ទ្រង់​ត្រាស់​ហើយ​ ​ព្រះអរហន្ត​សំដែង​ហើយ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​បុគ្គល​កាល​មិនដឹង​ច្បាស់​ ​មិនកំណត់​ដឹង​ ​នូវ​ហេតុ​ទាំងពួង​ ​មិន​ញុំាង​ចិត្ត​ឲ្យ​នឿយណាយ​ ​មិន​លះបង់​ ​នូវ​ហេតុ​ទាំងនោះ​ ​មិន​គួរ​ដើម្បី​អស់​ទុក្ខ​បាន​ឡើយ​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​បុគ្គល​កាល​ដឹង​ច្បាស់​ ​កំណត់​ដឹង​នូវ​ហេតុ​ទាំងពួង​ ​ញុំាង​ចិត្ត​ឲ្យ​នឿយណាយ​ ​លះបង់​នូវ​ហេតុ​ទាំងនោះ​បាន​ ​ទើប​គួរ​ដើម្បី​អស់​ទុក្ខ​។​
 លុះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ទ្រង់​សំដែង​សេចក្ដី​នុ៎ះហើយ​។​ ​ទ្រង់​ត្រាស់​គាថា​ព័ន្ធ​នេះ​ ​ក្នុង​សូត្រ​នោះ​ថា​ ​
​បុគ្គល​ណា​ ​ដឹង​ហេតុ​ទាំងពួង​ ​ដោយ​អាការ​ទាំងពួង​ ​មិន​ត្រេកអរ​ក្នុង​ផល​ ​(​សកល​កាយ​)​ ​ទាំងពួង​ ​បុគ្គល​នោះ​ឯង​ ​កំណត់​ដឹង​ហេតុ​ទាំងពួង​ ​បុគ្គល​នោះ​ ​ទើប​កន្លង​ទុក្ខ​ទាំងពួង​បាន​ដោយពិត​។​

 ខ្ញុំ​បាន​ស្ដាប់​មក​ហើយ​ថា​ ​សេចក្ដី​នេះឯង​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​បាន​ត្រាស់​ទុក​ហើយ​។​ ​សូត្រ​ ​ទី៧​។
ថយ | ទំព័រទី ៦ | បន្ទាប់