​អនេក​វណ្ណ​វិមាន​ ​ទី៨​


 [​៨២​]​ ​(​ព្រះ​មោគ្គល្លាន​សួរ​ថា​)​ ​អ្នកមាន​ពួក​ស្រី​អប្សរ​ហែហម​ ​ហើយ​ឡើង​កាន់​វិមាន​ ​ដែល​មាន​ពណ៌​ដ៏​ច្រើន​ ​ជាទី​ធ្វើ​នូវ​សេ​ចកី្ត​ក្រវល់ក្រវាយ​ ​និង​សេ​ចកី្ត​សោក​ ​ឲ្យ​វិនាស​ ​មាន​រូបវិចិត្រ​ច្រើនប្រការ​ ​សប្បាយរីករាយ​ ​ដូច​ទេវរាជ​ឈ្មោះ​សុ​និមិ្មត​ ​ទេវបុត្ត​ដែល​ប្រហែល​ស្មើដោយ​អ្នក​ ​ក៏​មិន​មាន​ ​(​ចំណង់បើ​)​ ​ទេវបុត្ត​ដែល​ប្រសើរ​ ​លើស​ដោយ​យស​ផង​ ​បុណ្យ​ផង​ ​ឫ​ទិ្ធ​ផង​ ​និង​មាន​មក​ពីណា​ ​ពួក​ទេវតា​ក្នុង​ជាន់​តាវត្តឹង្ស​ទាំងអស់​ ​ប្រជុំ​គ្នា​នមស្ការ​អ្នក​ ​ដូច​ទេវតា​ ​និង​មនុស្ស​ ​នមស្ការ​នូវ​ចន្ទ​ទេវបុត្ត​ ​ដែល​មានស្នាម​រូប​ទន្សាយ​ក្នុង​វង់​ដូច្នោះ​ ​ស្រី​អប្សរ​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​តែង​រាំច្រៀង​ ​រីករាយ​ជុំវិញ​អ្នក​ ​អ្នក​បាន​ដល់​នូវ​ឫ​ទិ្ធ​នៃ​ទេវតា​ ​ជា​បុគ្គល​មាន​អានុភាព​ច្រើន​ ​អ្នក​កាល​កើតជា​មនុស្ស​ ​តើ​បាន​ធ្វើ​បុ​ណ្យ​អី្វ​ ​អ្នកមាន​អានុភាព​រុងរឿង​យ៉ាងនេះ​ ​ទាំង​សម្បុរ​របស់​អ្នក​ ​ក៏​ភ្លឺច្បាស់​សព្វ​ទិស​ ​តើ​ដោយ​បុ​ណ្យ​អី្វ​។​
 ទេវបុត្ត​នោះ​ ​ដែល​ព្រះ​មោគ្គល្លាន​សួរ​ហើយ​ ​មានចិត្ត​រីករាយ​។​បេ​។​ ​ផល​នៃ​បុញ្ញកម្ម​នេះ​ថា​
ថយ | ទំព័រទី ១៧០ | បន្ទាប់