​សូម​លោក​រមិលមើល​ ​នូវ​វិមាន​របស់ខ្ញុំ​នោះ​ចុះ​ ​ខ្ញុំ​ជា​ស្ត្រី​អប្សរ​ ​មាន​សម្បុរ​ជាទី​ប្រាថ្នា​ ​ខ្ញុំ​ជា​ស្ត្រី​ប្រសើរ​ជាង​ស្ត្រី​អប្សរ​ទាំង​មួយ​ពាន់​ ​សូម​លោក​មើល​ ​នូវ​ផល​នៃ​បុណ្យ​ទាំងឡាយ​
 ព្រោះហេតុនោះ​ ​បាន​ជា​សម្បុរ​របស់ខ្ញុំ​ ​ប្រាកដ​ដូច្នោះ​។​បេ​។​ ​ទាំង​សម្បុរ​ ​របស់ខ្ញុំ​ ​ក៏​ភ្លឺច្បាស់​សព្វ​ទិស​។​
 ម្នាល​ទេវតា​ ​នាង​មាន​សម្បុរ​ដ៏​រុងរឿង​។​បេ​។​ ​ដូច​ផ្កាយព្រឹក​ ​សម្បុរ​របស់​នាង​ ​ប្រាកដ​ដូច្នោះ​ ​តើ​ដោយ​បុណ្យ​ដូចម្តេច​។​បេ​។​ ​ទាំង​សម្បុរ​របស់​នាង​ ​ក៏​ភ្លឺច្បាស់​សព្វ​ទិស​។​
 ទេវតា​នោះ​ ​ដែល​ព្រះ​មោគ្គល្លាន​សួរ​ហើយ​ ​មានចិត្ត​ត្រេកអរ​។​បេ​។​ ​ផល​ ​នៃ​កម្ម​នេះ​ថា​
 ខ្ញុំ​បាន​ឲ្យ​នូវ​គ្រឿង​ប្រស់​ព្រំ​ ​មាន​ក្លិនក្រអូប​ ​លើ​ស្តូប​នៃ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ទ្រង់ព្រះ​នាម​កស្សប​ ​សូម​លោក​រមិលមើល​ ​នូវ​វិមាន​របស់ខ្ញុំ​នោះ​ចុះ​ ​ខ្ញុំ​ជា​ស្ត្រី​អប្សរ​ ​មាន​សម្បុរ​ជាទី​ប្រាថ្នា​ ​ខ្ញុំ​ជា​ស្ត្រី​ប្រសើរ​ជាង​ស្ត្រី​អប្សរ​ទាំង​មួយ​ពាន់​ ​សូម​លោក​មើល​ ​នូវ​ផល​នៃ​បុណ្យ​ទាំងឡាយ​
ថយ | ទំព័រទី ៦៤ | បន្ទាប់