ផ្សាយ​អំ​ណាច​ផ្សេង​ៗ​ ​ក៏បាន​មក​ ​ហា​រិត​មហាព្រហ្ម​ ​(​ដែល​មាន​ព្រហ្ម​ទាំង១សែន​)​ ​ហែហម​ក្នុង​កណ្តាល​នៃ​ពួក​ព្រហ្ម​ទាំងនោះ​ ​ក៏បាន​មក​។​ ​សេនា​របស់​មារ​ ​បានឃើញ​នូវ​ពួក​ទេវតា​ ​ព្រមទាំង​ព្រះឥន្ទ​ ​ព្រមទាំង​ព្រះព្រហ្ម​ទាំងអស់​នោះ​ ​មក​ដូច្នោះ​ហើយ​ ​ក៏បាន​មក​ ​ហើយ​ពោល​ថា​ ​អ្នក​ទាំងឡាយ​ ​ចូរ​មើល​នូវ​សេចក្តី​ល្ងង់​របស់​មារ​។​ ​(​ឯ​សេនា​របស់​មារ​ ​ក៏​ពោល​ថា​)​ ​អ្នក​ទាំងឡាយ​ ​ចូរ​មក​ ​ចូរ​ចាប់ចង​ពួក​ទេវតា​ទាំងនេះ​ទុក​ ​ការ​ចង​ដោយ​រាគៈ​ ​ចូរ​មានដល់​អ្នក​ទាំងឡាយ​(​១​)​ ​អ្នក​ទាំងឡាយ​ ​ចូរ​ព័ទ្ធ​ឲ្យ​ជុំវិញ​ ​បណ្តា​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ ​អ្នកណាមួយ​ ​ក៏​កុំ​បណ្តោយ​ឲ្យ​ទេវតា១អង្គ​ ​រួច​ទៅ​បាន​ឡើយ​។​ ​មារ​ជា​សេនា​ធំ​ក្នុង​ទីប្រជុំ​ធំ​នោះ​ ​ក៏​ទះ​នូវ​ផ្ទៃ​នៃ​ផែនដី​ ​ដោយ​បាតដៃ​ ​ធ្វើ​នូវ​សំឡេង​គម្រាម​មុខគួរ​ខ្លាច​ ​ដូចជា​មហាមេឃ​ ​គ្រហឹម​

​(​១​)​ ​អដ្ឋកថា​ ​ថា​ ​មណ្ឌល​នៃ​ទេវតា​ទាំងអស់​នេះ​ ​ជាប់​ដោយ​រាគៈ​ ​ចូរ​មានដល់​អ្នក​ទាំងឡាយ​ ​បាន​សេចក្តី​ថា​ ​មារសេនា​បង្គាប់​បរិសទ្យ​ ​ឲ្យ​ចង​ទេវ​មណ្ឌល​ ​គឺ​ពួក​ទេវតា​ទាំងអស់​ ​ឲ្យ​ជាប់​ដោយ​រាគៈ​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៨៩ | បន្ទាប់