ទូល​មហា​បពិត្រ​ថា​ ​លោក​ដទៃ​មាន​ ​ពួក​សត្វ​ជា​ឱប​បា​តិកៈ​មាន​ ​ផលវិបាក​របស់​កម្ម​ទាំងឡាយ​ ​ដែល​សត្វ​ធ្វើល្អ​ ​ធ្វើ​អាក្រក់​មាន​ ​ដោយហេតុនេះ​ ​តើ​ទាន់​ឬទេ​។​ ​បពិត្រ​ព្រះ​កស្សបៈ​ដ៏​ចំរើន​ ​មក​ប្រាប់​មិនទាន់​ទេ​ ​បពិត្រ​ព្រះ​កស្សបៈ​ដ៏​ចំរើន​ ​បាន​ជាម​ក​ប្រាប់​មិនទាន់​ ​ព្រោះថា​ ​ខ្ញុំ​មុខ​ជា​នឹង​ស្លាប់​បាត់​ទៅ​មុន​ ​យូរណាស់​ហើយ​ ​ចុះ​អ្នកណា​មក​ប្រាប់​ដំណឹង​នេះ​ ​ដល់​ព្រះ​កស្សប​ដ៏​ចំរើន​ថា​ ​ពួក​ទេវតា​ជាន់​តាវត្តិង្ស​មាន​ ​ឬថា​ពួក​ទេវតា​ជាន់​តាវត្តិង្ស​ ​មាន​អាយុវែង​ ​យ៉ាងនេះ​ ​យើង​មិនទាន់​ជឿ​ព្រះ​កស្សប​ដ៏​ចំរើន​ថា​ ​ពួក​ទេវតា​ជាន់​តាវត្តិង្ស​មាន​ ​ឬថា​ពួក​ទេវតា​ជាន់​តាវត្តិង្ស​ ​មាន​អាយុវែង​ ​យ៉ាងនេះ​ទេ​។​ ​ថ្វាយព្រះពរ​រា​ជញ្ញៈ​ ​ប្រៀប​ដូចជា​បុរស​ខ្វាក់​ ​អំពី​កំណើត​ ​មិនដែល​ឃើញ​រូប​ខ្មៅ​ ​ឬស​ ​មិនដែល​ឃើញ​រូប​ ​ដែល​មាន​សម្បុរ​ខៀវ​ ​មិនដែល​ឃើញ​រូប​ ​ដែល​មាន​សម្បុរ​លឿង​ ​មិនដែល​ឃើញ​រូប​ ​ដែល​មាន​សម្បុរ​ក្រហម​ ​មិនដែល​ឃើញ​រូប​ ​ដែល​មាន​សម្បុរ​ហង្សបាទ​ ​មិនដែល​ឃើញ​របស់​ស្មើ​ ​និង​មិន​ស្មើ​ ​មិនដែល​ឃើញ​រូប​ផ្កាយ​ទាំងឡាយ​ ​មិនដែល​ឃើញ​ព្រះចន្ទ​ ​និង​ព្រះអាទិត្យ​ទេ​ ​មនុស្ស​ខ្វាក់​នោះ​ ​មុខ​ជា​នឹង​និយាយ​យ៉ាងនេះ​ថា​ ​រូប​ខ្មៅ​ ​ឬ​សគ្មាន​ទេ​ ​បុគ្គល​
ថយ | ទំព័រទី ៣២៧ | បន្ទាប់