ពិ​ចារ​ណា​រឿយ​ៗ​ ​នូវ​ធម៌​ក្នុង​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​ជា​បុគ្គល​មាន​ព្យាយាម​ ​ជា​គ្រឿង​ដុត​កំ​ដៅ​ ​នូវ​កិលេស​ ​មាន​សេចក្តី​ដឹង​ដោយ​ល្អ​ ​មានស្មារតី​ ​កំចាត់​បង់​នូវ​អភិជ្ឈា​ ​និង​ទោមនស្ស​ក្នុង​លោក១​។​ ​
 [​១០១​]​ ​សម្ម​ប្ប​ធាន៤​ ​ម្នាល​អាវុសោ​ទាំងឡាយ​ ​ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនា​នេះ​ ​ញុំាង​ឆន្ទៈ​(​១​)​ ​ឲ្យ​កើតឡើង​ ​សង្វាត​ ​ប្រារព្ធ​ ​ព្យាយាម​ ​ផ្គង​ចិត្ត​ ​ដំ​កល់​ចិត្ត​ ​ដើម្បី​បិទ​អកុសលធម៌​ទាំងឡាយ​ដ៏​លាមក​ ​ដែល​មិនទាន់​កើតឡើង​ ​មិន​ឲ្យ​កើតឡើង​បាន១​ ​ញុំាង​ឆន្ទៈ​ ​ឲ្យ​កើតឡើង​ ​សង្វាត​ ​ប្រារព្ធ​ ​នូវ​សេចក្តី​ព្យាយាម​ ​ផ្គង​ចិត្ត​ ​ដំ​កល់​ចិត្ត​ ​ដើម្បី​លះបង់​នូវ​អកុសលធម៌​ទាំងឡាយ​ដ៏​លាមក​ ​ដែល​កើតឡើង​ហើយ១​ ​ញុំាង​ឆន្ទៈ​ឲ្យ​កើតឡើង​ ​សង្វាត​ ​ប្រារព្ធ​ ​នូវ​សេចក្តី​ព្យាយាម​ ​ផ្គង​ចិត្ត​ ​ដំ​កល់​ចិត្ត​ ​ដើម្បី​បណ្តុះបណ្តាល​កុសលធម៌​ទាំងឡាយ​ ​ដែល​មិនទាន់​កើតឡើង​ ​ឲ្យ​កើតឡើង១​ ​ញុំាង​ឆន្ទៈ​ឲ្យ​កើតឡើង​ ​សង្វាត​ ​ប្រារព្ធ​ ​នូវ​សេចក្តី​ព្យាយាម​ ​ផ្គង​ចិត្ត​ ​ដំ​កល់​ចិត្ត​ ​ដើម្បីឲ្យ​កុសលធម៌​ទាំងឡាយ​ ​ដែល​កើត​ហើយ​ ​ឲ្យ​ឋិតនៅ​ ​មិន​ឲ្យ​វិនាស​ទៅ​ ​ឲ្យ​រឹងរឹតតែ​ចំរើន​ឡើង​ ​ធំ​ទូលាយ​ ​ចំរើន​ពេញលេញ១​។​
​(​១​)​ ​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​ ​ឬថា​សេចក្តី​ពេញចិត្ត​ ​ក្នុង​កុសលធម៌​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៤៧ | បន្ទាប់