ក្នុង​ទី​ដ៏​សមគួរ​ ​ពួក​ខ្លះ​ ​គ្រាន់តែ​ប្រកាស​នាម​ ​និង​គោត្រ​ ​អង្គុយ​ក្នុង​ទីសម​គួរ​ ​ពួក​ខ្លះ​ ​គ្រាន់តែ​អង្គុយ​ស្ងៀម​ ​ក្នុង​ទី​ដ៏​សមគួរ​។​
 [​៧៩​]​ ​ស្តេច​ជាធំ​ឈ្មោះ​វេស្សវ័ណ​ ​គង់នៅ​ក្នុង​ទី​ដ៏​សមគួរ​ហើយ​ ​ក្រាបបង្គំទូល​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ដូច្នេះ​ថា​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​ពួក​យក្ខ​ជាន់ខ្ពស់​ ​មិន​ជ្រះថ្លា​ចំពោះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ក៏​មាន​ ​ពួក​យក្ខ​ជាន់ខ្ពស់​ ​ជ្រះថ្លា​ចំពោះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ក៏​មាន​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​ពួក​យក្ខ​ជាន់​កណ្តាល​ ​មិន​ជ្រះថ្លា​ចំពោះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ក៏​មាន​ ​ពួក​យក្ខ​ជាន់​កណ្តាល​ ​ជ្រះថ្លា​ចំពោះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ក៏​មាន​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​ពួក​យក្ខ​ជាន់​ទាប​ ​មិន​ជ្រះថ្លា​ចំពោះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ក៏​មាន​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​ពួក​យក្ខ​ជាន់​ទាប​ ​ជ្រះថ្លា​ចំពោះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ក៏​មាន​។​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​ឯ​យក្ខ​ដែល​មិន​ជ្រះថ្លា​ ​ចំពោះ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ច្រើនណាស់​ ​ការនោះ​ព្រោះ​ហេតុអ្វី​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​ព្រោះថា​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ទ្រង់​សំដែងធម៌​ ​ដើម្បីឲ្យ​វៀរចាក​បាណាតិបាត​ ​ទ្រង់​សំដែងធម៌​ ​ដើម្បីឲ្យ​វៀរចាក​អទិន្នាទាន​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៩៥ | បន្ទាប់