បើ​សង្ឃ​ទាំងអស់​មិន​អាច​ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​ទី​ធ្វើ​កុដិ​បានទេ​ ​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ឯណា​មាននៅ​ក្នុង​ទីនោះ​ ​ជា​អ្នក​ឆ្លាស​អាច​នឹង​ដឹង​នូវ​ទី​ដែល​មានហេតុ​ទាស់​ ​និង​ទី​ដែល​មិន​មានហេតុ​ទាស់​ ​និង​ទី​ដែល​មាន​ឧបចារ​ ​និង​មិន​មាន​ឧបចារ​ ​សង្ឃ​គប្បី​អារាធនា​ ​ហើយ​សម្មតិ​ភិក្ខុ​ទាំងនោះ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​សង្ឃ​ត្រូវ​សម្មតិ​ភិក្ខុ​ទាំងនោះ​យ៉ាងនេះ​ ​គឺ​ភិក្ខុ​ដែល​ឆ្លាស​ប្រតិពល​ ​ត្រូវ​ញុំាង​សង្ឃ​ឲ្យដឹង​ ​(​ដោយ​ញត្តិទុតិយកម្ម​វាចា​)​ ​ថា​ ​បពិត្រ​ព្រះសង្ឃ​ដ៏​ចំរើន​ ​សូម​ព្រះសង្ឃ​ស្តាប់​ខ្ញុំ​ ​ភិក្ខុ​រូប​នេះ​ ​ឈ្មោះ​នេះ​ ​ចង់​ធ្វើ​កុដិ​ដែល​ឥតមាន​ទាយក​ម្ចាស់​របស់​ ​ចំពោះ​ជាទី​នៅ​នៃ​ខ្លួន​ ​ដោយ​ការ​សូម​គ្រឿងឧបករណ៍​គេ​មក​ខ្លួនឯង​ ​ភិក្ខុ​នោះ​សូម​ ​ការពិនិត្យ​មើល​ទី​ធ្វើ​កុដិ​និង​សង្ឃ​។​ ​បើ​ការពិនិត្យ​មើល​ទី​ធ្វើ​កុដិ​មានកាល​សមគួរ​ដល់​សង្ឃ​ហើយ​ ​សង្ឃ​គប្បី​សម្មតិ​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ឈ្មោះ​នេះ​ផងៗ​ ​ដើម្បីឲ្យ​ពិនិត្យមើល​នូវ​ទី​ធ្វើ​កុដិ​របស់​ភិក្ខុ​ឈ្មោះ​នេះ​។​ ​នេះ​ជា​វា​ចា​សម្រាប់​ញុំាង​សង្ឃ​ឲ្យដឹង​។​ ​បពិត្រ​ព្រះសង្ឃ​ដ៏​ចំរើន​ ​សូម​ព្រះសង្ឃ​ស្តាប់​ខ្ញុំ​ ​ភិក្ខុ​រូប​នេះ​ ​ឈ្មោះ​នេះ​ ​ចង់​ធ្វើ​កុដិ​ដែល​ឥតមាន​ទាយក​ជា​ម្ចាស់​របស់​ចំពោះ​ជាទី​នៅ​នៃ​ខ្លួន​ ​ដោយ​ការ​សូម​គ្រឿងឧបករណ៍​គេ​មក​ខ្លួនឯង​ ​ភិក្ខុ​នោះ​សូម​ការពិនិត្យ​មើល​ទី​ធ្វើ​កុដិ​នឹង​សង្ឃ​។​ ​សង្ឃសម្មតិ​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​មានឈ្មោះ​នេះ​ផងៗ​ ​ដើម្បីឲ្យ​ពិនិត្យមើល​ទី​ធ្វើ​កុដិ​របស់​ភិក្ខុ​ឈ្មោះ​នេះ​។
ថយ | ទំព័រទី ១៩៥ | បន្ទាប់