ទៅ​ ​ខាងមុខ​បន្ទាប់​អំពី​មរណៈ​ ​ក៏​ទៅ​កើតជា​មួយ​នឹង​ពួក​អប្ប​មា​ណា​ភ​ទេវតា​(​១​)​ ​។​ ​ម្នាល​គហបតី​ ​បុគ្គល​ខ្លះ​ ​ក្នុង​លោក​នេះ​ ​ផ្សាយ​ចិត្ត​ ​បង្អោន​ចិត្ត​ ​ទៅ​កាន់​សង្កិ​លិ​ដ្ឋា​ភ​ជ្ឈាន​។​ ​បុគ្គល​នោះ​ ​លុះ​មាន​រាងកាយ​បែកធ្លាយ​ទៅ​ ​ខាងមុខ​បន្ទាប់​អំពី​មរណៈ​ ​ក៏​ទៅ​កើតជា​មួយ​នឹង​ពួ​ក​សង្កិ​លិ​ដ្ឋា​ភ​ទេវតា​(​២​)​ ​។​ ​ម្នាល​គហបតី​ ​មួយទៀត​ ​បុគ្គល​ខ្លះ​ ​ក្នុង​លោក​នេះ​ ​ផ្សាយ​ចិត្ត​ ​បង្អោន​ចិត្ត​ ​ទៅ​កាន់​បរិសុទ្ធា​ភ​ជ្ឈាន​។​ ​បុគ្គល​នោះ​ ​លុះ​មាន​រាងកាយ​
​(​១​)​ ​ទេវតា​មាន​ពន្លឺ​ប្រមាណ​មិនបាន​ ​ឬ​ទេវតា​ឋិតនៅ​ក្នុង​អប្បមា​ណា​ភព្រ​ហ្ម​លោក​។​ ​(​២​)​ ​ទេវតា​មាន​ពន្លឺ​ស្រអាប់​។​
ថយ | ទំព័រទី ១១៥ | បន្ទាប់