​សេចក្តី​ដឹង​ក្នុង​ស​ឡាយ​ត​នៈ១​.​.​.​ ​សេចក្តី​ដឹង​ក្នុងនាម​រូប១​.​.​.​ ​សេចក្តី​ដឹង​ក្នុង​វិញ្ញាណ១​.​.​.​ ​សេចក្តី​ដឹង​ក្នុង​សង្ខារ​ទាំងឡាយ១​.​.​.​ ​សេចក្តី​ដឹង​ក្នុង​ហេតុ​ជាទី​កើតឡើង​នៃ​សង្ខារ១​ ​សេចក្តី​ដឹង​ក្នុង​ទី​រលត់​នៃ​សង្ខារ១​ ​សេចក្តី​ដឹង​ក្នុង​បដិបទា​ ​ជា​ដំណើរ​ទៅកាន់​ទី​រលត់​នៃ​សង្ខារ១​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​នេះ​ហៅថា​ ​ញាណ​វត្ថុ​ ​៤៤ប្រការ​ ​។​
 [​១២០​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ជរា​ ​និង​មរណៈ​ ​តើ​ដូចម្តេច​។​ ​សេចក្តី​គ្រាំគ្រា​ ​ភាព​គ្រាំគ្រា​ ​ធ្មេញ​បាក់​ ​សក់ស្កូវ​ ​ស្បែក​ជ្រួញជ្រីវ​ ​ដំណើរ​ថយ​អាយុ​ ​ដំណើរ​ចាស់ទុំ​នៃ​ឥន្ទ្រិយ​ទាំងឡាយ​ណា​ ​របស់​សត្វ​ទាំង​ឡាយ​នោះ​ៗ​ ​ក្នុង​សត្ត​និ​កាយ​នោះ​ៗ​ ​នេះ​ហៅថា​ ​ជរា​។​ ​ចុតិ​ ​ការ​ឃ្លាត​ ​ការ​បែកធ្លាយ​ ​ការបាត់បង់​ ​សេចក្តី​ស្លាប់​ ​ដំណើរ​ងាប់​ ​ការ​ធ្វើ​នូវ​មរណកាល​ ​ការ​បែកធ្លាយ​នៃ​ខន្ធ​ទាំងឡាយ​ ​ការ​ដាក់ចុះ​នូវ​សាកសព​ ​ការ​ដាច់​នៃ​ជីវិតិន្ទ្រិយ​ណា​ ​របស់​សត្វ​ទាំង​ឡាយ​នោះ​ៗ​ ​ចាក​សត្ត​និ​កាយ​នោះ​ៗ​ ​នេះ​ហៅថា​ ​មរណៈ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ជរា​នេះ​ផង​ ​មរណៈ​នេះ​ផង​ ​នេះ​ហៅថា​ ​ជរា​ ​និង​មរណៈ​ ​ដោយ​ប្រការ​ដូច្នេះ​ឯង​។​ ​ការ​កើតឡើង​នៃជ​រា​ ​និង​មរណៈ​ ​ព្រោះ​ការ​កើតឡើង​នៃជា​តិ​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១២៥ | បន្ទាប់