​[​២៨២​]​ ​ម្នាល​នន្ទ​កៈ​ ​អរិយ​សាវក​ ​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​៤​ ​តែង​សម្រេច​ស្រោតៈ​ ​ជា​អ្នកមាន​ធម៌​មិនបាន​ធ្លាក់ចុះ​ ​ទៀងតែនឹង​ត្រាស់​ដឹង​ ​ទៅខាងមុខ​។​ ​ធម៌​ ​៤​ ​តើ​ដូចម្ដេច​ខ្លះ​។​ ​ម្នាល​នន្ទ​កៈ​ ​អរិយ​សាវក​ ​ក្នុង​សាសនា​នេះ​ ​ប្រកបដោយ​សេចក្ដី​ជ្រះថ្លា​ ​មិន​កម្រើក​ ​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធ​ថា​ ​ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះ​ភាគ​នោះ​។​បេ​។​ ​ជា​សាស្ដា​នៃ​ទេវតា​ ​និង​មនុស្ស​ទាំងឡាយ​ ​ជា​ព្រះពុទ្ធ​មានជោគ​។​ ​ក្នុង​ព្រះធម៌​។​ ​ក្នុង​ព្រះសង្ឃ​។​ ​ប្រកបដោយ​អរិយ​កន្ត​សីល​ ​ជា​សីល​មិន​ដាច់​។​បេ​។​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​សមាធិ​។​ ​ម្នាល​នន្ទ​កៈ​ ​អរិយ​សាវក​ ​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​៤​ ​នេះឯង​ ​តែង​សម្រេច​ស្រោតៈ​ ​មានធម៌​មិនបាន​ធ្លាក់ចុះ​ ​ទៀងតែនឹង​ត្រាស់​ដឹង​ ​ទៅខាងមុខ​ ​។​ ​
 [​២៨៣​]​ ​ម្នាល​នន្ទ​កៈ​ ​អរិយ​សាវក​ ​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​៤​ ​នេះ​ហើយ​ ​កប​កល់​ដោយ​អាយុ​ជា​ទិព្វ​ផង​ ​ជា​របស់​មនុស្ស​ផង​ ​កប​កល់​ដោយ​សម្បុរ​ជា​ទិព្វ​ផង​ ​ជា​របស់​មនុស្ស​ផង​ ​កប​កល់​ដោយ​សេចក្ដីសុខ​ ​ជា​ទិព្វ​ផង​ ​ជា​របស់​មនុស្ស​ផង​ ​កប​កល់​ដោយ​យស​ជា​ទិព្វ​ផង​ ​ជា​របស់​មនុស្ស​ផង​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១៧៨ | បន្ទាប់